اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

اخبار دانشگاه

news
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد

حکیم عمر خیام نیشابوری با نام غیاث الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری در 28 اردیبهشت سال 427 در نیشابور متولد و در 12 آذر سال 510 در نیشابور در گذشت. که خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النّیسابوری هم نامیده شده است، همه چیزدان، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در دوره ی سلجوقی بود.

دوشنبه 30 فروردین 1400

حلول ماه رمضان مبارک

شنبه 7 فروردین 1400

هفت سین روان شناسی

پنج شنبه 5 فروردین 1400

روز جوان مبارک