در مورد شهر اصفهــــــان:

• اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي

• شهري اسلامي، طيب، مسجد محور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوين اسلامي

• شهري خلاق با مردمي مومن، دانا، با نشاط، مسئوليت پذير و نمونه در فرهنگ شهروندي

• شهري زيبا با سيمايي چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ايمن، سالم و هوشمند

• شهري پيشرفته با معماري ايراني – اسلامي، متعادل، متوازن و سازگار با هويت تاريخي و فرهنگي

• شهري توسعه يافته با اقتصاد و معيشت پويا و بهره ور، متكي بر توليد علم، فناوري و گردشگري توام با رفاه

• شهري سلامت با جايگاه برتر جهاني در فرهنگ، هنر و گردشگري و بهترين شهر ايران براي زندگي

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵