خدمات بیمه دانشجویی

دانشجویان از شروع تحصیل تا پایان تحصیلات زیر پوشش بیمه دانشجویی خواهند بود .
 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵