چارت سازماني موسسه :

ریاست : دکتر محمدباقر توکلی

جانشین ریاست: مهندس محمود باشنده خدايي

معاونت امور آموزشي: دكتر اصغر زيني اصفهاني

معاونت امور پ‍ژوهشي: دكتر سيد عباس شجاع الساداتي

معاون اداري و مالي: مهندس حبيب مزروعي

معاونت امور فرهنگي: حجت الاسلام دكتر كاظم قاضي زاده

معاونت دانشجويي: مهندس محمود باشنده خدايي

معاونت عمران و پشتيباني: مهندس عبدالحسين سيف اللهي

چارت سازماني دانشکده برق

چارت سازماني دانشکده کامپیوتر

چارت سازماني دانشکده عمران و معماری

چارت سازماني دانشکده علوم انسانی

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵