حوزه ارتباط با صنعت

  در این حوزه بین مؤسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان و بنگاه ها و شرکت های تولیدی و اقتصادی مختلف وابسته در استان اصفهان مراجعات و نشستهایی برگزار گردید و طی آن اولویت های تحقیقاتی ونیاز آنها مطرح شده که در جهت همکاری این گونه تماس ها بمنظور نهایی شدن ادامه دارد . تعدادی از آن موارد به صورت ذیل می باشد :

1.      شرکت توزیع برق منطقه ای اصفهان

2.      شرکت پلی اکریل

3.      شرکت فولاد مبارکه

4.      اداره مخابرات استان اصفهان

5.      شرکت تحقیقاتی اصفهان

اولویت های تحقیقاتی

. بررسی علل سوختگی ترانسفورماتورهای توزیع در شرکت توزیع برق استان اصفهان و ارائه راهکارهای کاهش میزان حوادث

. بررسی علل سوختن ریکلوزر و سکسیونر در شرکت توزیع برق استان اصفهان

. بررسی علل فالت های گذرا در فیدرهای بحرانی شرکت توزیع برق استان اصفهان و ارائه راهکارهای عملی اجرائی و اقصادی برای کاهش میزان خاموشی ها

. بررسی خاک و تأثیر آلودگی های آن بر تجهیزات توزیع و ارائه راهکار عملی و اقتصادی برای کاهش میزان فرسودگی تأسیسات

.  علل فرسودگی زودرس و خوردگی تجهیزات در منطقه صنعتی دولت آباد و جبیب آباد و ارائه راهکارهای اقتصادی و نوین در جهت کاهش اثرات آن

.  امکان سنجی کاهش تهداد برقگیرها در مناطق مختلف شرکت توزیع برق استان اصفهان با حفظ پایداری شبکه و رعایت حفاظت های مورد نظر شبکه در مقابل اضافه ولتاژها و ....

.  شناسایی ها رمونیکهای تزریقی توسط لامپهای کم مصرف به شبکه . بررسی تأثیر آن بر روی دیگر تجهیزات شبکه توزیع و ارائه راهکارهای اقتصادی و عملی برای کاهش اثرات آن

.  امکان سنجی بکارگیری تیرهای غیر بتنی سبک با رعایت استاندارهای مربوطه

.  بازنگری در ساختار شبکه های توزیع و نحوه اجرای شبکه ها با استفاده از روش ها و تکنولوژیهای جدید و دستیابی به آسان ترین روشها

.  بررسی فنی و مقایسه روشهای اجرای کار و تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع برق ایران با سه کشور توسعه یافته  و رائه بهترین روشها و تجهیزات

.  بررسی روشهای ارائه خدمات به مشترکین در ایران و مقایسه آن با سه کشور توسعه یافته و پیشنهاد راهکارهای اجرایی

.  پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های تحدید پذیر در منطقه تحت پوشش شرکت توزیع برق استان اصفهان و بررسی فنی اقتصادی تأمین انرژی مصرفی مراکز دور دست و چاه های کشاورزی با استفاده از این انرژی ها

.  تحقیق و بررسی جهت تعیین چگونگی روشهای بکارگیری مناسب نیروی انسانی موجود در شرکت به منظور استفاده بهینه از خدمات ایشان و متناسب با توانایی های آنها

.  بررسی مشکلات موجود در فعالیت های برون سپاری شده شرکت و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای بهبود وضعیت موجود

.  تحقیق و بررسی به منظور تعیین چگونگی توسعه اختیارات و مسئولیت های مدیران شرکت و برق شهرستانهای تابعه در راستای توسعه استقلال (خودگردانی)آنها با تعیین اختیارات مشخص و شفاف و مناسب با شرایط امورهای تابعه از جنبه ها گوناگون (فروش برق – درآمدها – هزینه ها – اهمیت قطعی فیدرها و ...)

.  تحقیق و بررسی درمورد روشهای افزایش انگیزه مشترکین به منظور دستیابی به حداکثر صرفه جویی در مصرف برق