- تسهیلات ازدواج دانشجویی

در آبان و آذر هر سال مؤسسه مدارک دانشجویانی که ازدواج کرده اند را جهت ارسال به ستاد ازدواج دانشجویی بمنظور تهیه هدایا ( سکه بهار آزادی و سفر به مشهد مقدس ) اخذ و با هماهنگی های لازم تسهیلاتی را برای دانشجویان فراهم می آورد .


 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵