نمای بیرونی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان  
     
دور نمای درب اصلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان  

 
       
ورودی اصلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان ( بلوار پاسداران )  
     
نمای ورودی جنوبی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان  

 
     
ورودی اصلی ساختمان موسسه آموزش عالی سپاهان

 
  ورود به آرشیو گالری عکس های موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    
           
 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵