کارگاه های تخصصی برق و الکترونیک موسسه آموزش عالی سپاهان  

 
     
آزمایشگاه های تخصصی برق و الکترونیک ، فیزیک و کامپیوتر  

 
     
           
       
           
     
فضای آزمایشگاه های موسسه آموزش عالی سپاهان  

 
  ورود به آرشیو گالری عکس های موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    
           
 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵