ریاست موسسه   رئیس دفتر ریاست    
مدیر امور اجرایی       معاونت امور دانشجویی فرهنگی
کادر اجرایی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان  

 
واحد امور مالی اداری   واحد امور آموزشی   واحد امور دانشجویی فرهنگی  
  مرکز مشاوره   واحد حراست  
واحدهای اداری موسسه آموزش عالی فناوری سپاهان  

 
مدیر گروه کامپیوتر-نرم افزار   مدیر گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات   مدیر گروه کامپیوتر-سخت افزار  
  مدیر گروه برق   مدیر گروه مهندسی پزشکی  
مدیر گروه معماری   مدیر گروه حسابداری   مدیر گروه مدیریت صنعتی  
مدیریت گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی فناوری سپاهان  

 
مدیر امور اجراییاتاق اساتید خواهران       اتاق اساتید برادران
  هیئت علمی گروه برق   نگهبانی  
اساتید و کارکنان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان  

 
  ورود به آرشیو گالری عکس های موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    
           
 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵