- تسهیلات حج عمره دانشجویی

هر ساله برابر اعلام سهمیه ستاد عمره دانشجویی ، تعدادی از دانشجویان متقاضی به قید قرعه و برخورداری از وام 4% در قالب کاروانهای دانشجویی به حج عمره دانشجویی اعزام خواهند شد . 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵