- خدمات انفورماتیک

دانشجویان برای تحقیق و پژوهش های علمی میتوانند با حداقل هزینه از اینترنت مؤسسه برخوردار شوند .

 


 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵