- خدمات مشاوره ای رایگان

دانشجویان در طول تحصیل از خدمات مشاوره ای رایگان برخوردار خواهند بود .

لازم به توضیح است که مؤسسه جهت این امر مهم اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره نموده و دو نفر روانشناس آقا و خانم با تجربه و متعهد را بصورت دائم جهت مشاوره دانشجویان دعوت به همکاری نموده است . 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵