- برگزاری نمایشگاه از دستاوردها و پژوهشهای علمی و ثبت اختراعات دانشجویان

  امور دانشجویی مؤسسه هر ساله در نیمسال اول تحصیلی اقدام به برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی ، اختراعات و تحقیقات علمی دانشجویان می نماید و از طریق صداو سیما به اطلاع عموم بویژه کلیه علاقمندان و پژوهشگران میرساند .
 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵