- اردوهای سیاحتی ، زیارتی

مؤسسه در هر ترم یکی دو نوبت اردوهای سیاحتی – زیارتی برای دانشجویان برنامه ریزی و زیر نظر مسئولین با هماهنگی های لازم انجام خواهد شد .

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵