اعضاء هیئت موسس موسسه :

دکتر محمدباقر توکلی

دکتر اصغر زيني اصفهاني

دکتر سيدعباس شجاع‌الساداتي

دکتر کاظم قاضي زاده

مهندس عبدالحسين سيف‌الهي

مهندس حبيب مزروعي

مهندس محمود باشنده خدايي

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵