موسسه آموزش عالی فناوری سپاهان برگزار می کند:

مسابقه استانی سازه ماکارونی در تاریخ 24/11/92 برگزار خواهد شد.

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است و تعداد افراد هر تیم یک نفر و حداکثر 4 نفر است. هزینه ورودی هر تیم (حداکثر 4 نفر) به همراه یک سازه در گرایش راندمانی به مبلغ 50 هزار تومان می باشد. به ازای هر سازه بیشتر، مبلغ 10 هزار تومان اضافه تر دریافت خواهد شد. هزینه ورودی سازه زیبا 30 هزار تومان می باشد و به ازای هر سازه بیشتر، مبلغ 10 هزار تومان اضافه تر دریافت خواهد شد. تذکر مهم: لازم است کلیه تیم ها، روز مسابقه سازه ماکارونی را به موسسه آموزش عالی تحویل داده تا از لحاظ رعایت قوانین مسابقه بررسی و در قرنطینه قرار بگیرد. به تیم های اول الی سوم در هر گرایش جوایز نقدی و غیر نقدی پس از برگزاری مراسم اختتامیه اهدا می شود.

هزینه شرکت در مسابقه، می بایست به شماره حساب 672019132 بنام آقایان: توکلی، خدایی و مزروعی بانک کشاورزی واریز گردد. لازم است دانشجویان پس از دانلود فرم ثبت نام و واریز هزینه ثبت نام، اسکن فیش واریزی را به ایمیل mr.rohani@sepahan.ac.ir و یا mr.rohani@yahoo.com ارسال نمایند و اصل فیش واریزی در روز برگزاری مسابقه به مسئول برگزاری مسابقه تحویل داده شود.

لینک ثبت نام در مسابقه 

فرم ثبت نام در مسابقه 

آیین نامه مسابقات سازه های راندمانی  

آیین نامه مسابقات سازه های زیبا 

اطلاعیه در انجمن کشوری سازه های ماکارونی ایران  

متن اطلاعیه به صورت فایل متنی  

متن اطلاعیه به صورت پی دی اف 

پیوند مرتبط:  انجمن کشوری سازه های ماکارونی ایران

  

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵