تسهیلات امور دانشجویی ، فرهنگی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان                

    1-  تسهیلات وام شهریه دانشجویی

    2-  تسهیلات خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان دختر و پسر

    3-  تسهیلات تغذیه دانشجویی

    4-  اردوها و بازدید های علمی از مراکز صنعتی

    5-  اردوهای سیاحتی ، زیارتی

    6-  خدمات مشاوره ای رایگان

    7-  خدمات بیمه دانشجویی

    8-  مسابقات فرهنگی ، ورزشی

    9-  تسهیلات حج عمره دانشجویی

   10-  خدمات انفورماتیک

   11-   تشکیل کلاسهای فوق برنامه (آمادگی کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد )

   12-   تسهیلات ازدواج دانشجویی

   13-   تشکیل انجمنهای علمی دانشجویی

   14-   برگزاری نمایشگاه از دستاوردها و پژوهشهای علمی و ثبت اختراعات دانشجویان

 

 

 

واحد امور دانشجویی، فرهنگی موسسه آموزش عالی  سپاهان

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵