توسعه و گسترش مؤسسه آموزش عالي علوم و فناوري سپاهان بر اساس طرح جامع يا افق ده­ساله تدوين گرديد كه اهم موارد عبارتند از :

- تأمين زمين مورد نياز به ميزان 5 هكتار و فضا­هاي كالبدي به ميزان 2800 متر مربع

 

- افزايش كمي و كيفي رشته­هاي تحصيلي

 

- ارتقاء سطح توانمندي علمي و فرهنگي مؤسسه

 

- افزايش سهم دانشگاه جهت مشاركت در نيازهاي كشور

 

-گسترش رشته­هاي تحصيلات تكميلي (ارشد و دكتري)

 

- ايجاد تعامل و همكاري با صنايع و دانشگاه­هاي معتبر داخل و خارج از كشور

 

-گسترش رضايتمندي علمي دانشجويان با بكارگيري اساتيد مجرب و   تكنولوژي­هاي روز

 

- ارائه خوابگاه­هاي دانشجويي مناسب

 

- ايجاد مجموعه سرپوشيده ورزشي

 

- افزايش تعداد دانشكده ها و تاسيس دانشكده هاي علوم ( شامل رشته هاي رياضي ، فيزيك و شيمي ) ، علوم انساني ( شامل رشته هاي حقوق و علوم اسلامي ) ، دانشكده اقتصاد و امور اداري ( شامل رشته هاي مديريت صنعتي ، حسابداري و اقتصاد ) و دانشكده زبانهاي خارجي ( شامل رشته زبان انگليسي )

 

- افزايش فضاي كتابخانه و اطلاع رساني  

 

- افزايش امور رفاهي دانشجوئي و كارمندي شامل سلف سرويس ، فروشگاه و تعاوني ، امكانات ورزشي و تفريحي ، خوابگاه دانشجوئي و هيئت علمي  

 

- افزايش امكانات فرهنگي شامل مسجد ، امور فوق برنامه و توسعه اصول اخلاق اسلامي  

 

- افزايش ارتباط با مراكز صنعتي و آموزشي جهت همكاري بيشتر و اخذ طرحهاي تحقيقاتي  

 

- افزايش جلب مشاركتهاي مردمي و ارتباط با دانشگاههاي خارجي  

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵