اعضاء هیئت امناء موسسه :


ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته رتبه علمی مسئولیت در هیئت امناء
۱ دکتر رسول زرگرپور دکترا مدیریت استراتژیک استادیار استاندار
۲ دکتر احمد اکبری دکترا پردازش سیگنال استاد نماینده وزیر
۳ دکتر اصغر زینی دکترا شیمی فیزیک استاد عضو هیئت مؤسس
۴ دکتر علیرضا مهری دهنوی دکترا مهندسی پزشکی دانشیار عضو هیئت علمی
۵ دکتر عباسعلی جوادی دکترا تخصص بیماری‎های عفونی دانشیار عضو هیئت علمی
۶ دکتر ناصر موحدی نیا دکترا برق استادیار عضو هیئت علمی
۷ مهندس حبیب مزروعی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مربی عضو هیئت مؤسس و
رئیس هیئت امناء
۸ حجت الاسلام علیرضا جوادی دکترا مدرس حوزه مدرس حوزه روحانی
۹ دکتر عبدالحسین سیف‎اللهی دکترا مدیریت کاربردی استادیار عضو هیئت مؤسس

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵