اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

اخبار دانشگاه

news
چهارشنبه 26 مهر 1396

کارگاه آموزشی روشهای موثر تدریس جهت بهبود فرآیند تدریس

کارگاه آموزشی روشهای موثر تدریس جهت بهبود فرآیند تدریس در آموزش عالی برای اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر گزار گردید.

پنج شنبه 3 اسفند 1395

برگزاری سمینار کارآفرینی