- تسهیلات خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان دختر و پسر

مؤسسه هر ساله برای خوابگاه دانشجویان با مدیران با تجربه و متعهد قرارداد منعقد و دانشجویان را جهت اسکان به خوابگاه معرفی می نماید .

توضیح اینکه خوابگاهها زیر نظر مؤسسه میباشد ، اما بصورت خودگردان اداره میگردد .

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵