اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
امور داانشجویی

تسهیلات امور دانشجویی ، فرهنگی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

تسهیلات وام شهریه دانشجویی

تسهیلات خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان دختر و پسر

تسهیلات تغذیه دانشجویی

اردوها و بازدید های علمی از مراکز صنعتی

اردوهای سیاحتی ، زیارتی

خدمات مشاوره ای رایگان

خدمات بیمه دانشجویی

مسابقات فرهنگی ، ورزشی

تسهیلات حج عمره دانشجویی

خدمات انفورماتیک

تشکیل کلاسهای فوق برنامه (آمادگی کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد )

تسهیلات ازدواج دانشجویی

شکیل انجمنهای علمی دانشجویی

برگزاری نمایشگاه از دستاوردها و پژوهشهای علمی و ثبت اختراعات دانشجویان