اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

مهندسی برق یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به شمار می رود. انرژی یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشور به حساب می آید. در میان آنها نیز انرژی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که میزان تولید و مصرف آن در بخش تولید از  شاخص های رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود.

در کشور ما گرایش های تخصصی مختلفی برای مهندسی برق تعریف شده است که اگر فارغ التحصیلان مهندسی برق متناسب با گرایش تخصصی خود مشغول به کار شوند، مطمئنا بازدهی بیشتری خواهند داشت. دانشجويان مقطع كارشناسي مهندسي برق در يكي از چهار گرايش الكترونيك، قدرت، كنترل و يا مخابرات مشغول به تحصيل مي شوند. در گرایش الکترونیک، زیرگرایش هایی از جمله طراحی آنالوگ، مدارهای دیجیتال، ادوات میکرو و نانو الکترونیک وجود دارد.  در حوزه طراحی آنالوگ، مهندس الکترونیک در طراحی مدارهای آنالوگ برای استفاده در وسایل خانگی، سیستم‌های ارتباطی و پروژه‌های عمدتا تجاری تخصص دارد. مهندس برق با تخصص مدارهای دیجیتال در طراحی بردهای FPGA، طراحی بردهای کنترلی با استفاده از میکرو کنترلرهای عمومی یا خاص تسلط کامل داشته و در بسیاری از پروژه ها و طرح های مخابراتی در کنار مهندس مخابرات کار می کند. زمینه ادوات میکرو و نانوالکترونیک از حوزه های جدید در کشور بوده که هدف آن انجام تحقیقات و فعالیت در حوزه تکنولوژی نانو در بخش الکترونیک است. هدف از ارائه دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی الکترونیک، تربیت متخصصین در این زمینه ها می باشد بنحوی که بتوانند از نظر تئوری و عملی سیستم های  نوین الکترونیکی را طراحی و  پیاده سازی کرده و سیستم های الکترونیکی موجود را تجزیه و تحلیل نمایند. تسلط به جنبه های  تئوری و عملی به همراه داشتن دانش فنی و خلاقیت می تواند آینده روشنی را فراروی فارع التحصیلان این رشته قرار دهد.

گروه الکترونیک این موسسه در سال 1388 فعالیت خود را  در گروه های پیوسته و ناپیوسته آغاز نمود. در سال 1393 گروه برق گرایش الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد گردید و اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

در حال حاضر گروه الکترونیک در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد مشغول فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد.

مدیریت و معاونت گروه مهندسی برق الکترونیک

مدیر گروه مهندسی برق الکترونیک

نام ونام خانوادگی: ابراهیم نصراصفهانی

 مرتبه علمی: مربی

Email: Ebrahim.nasr@gmail.com 

 شماره تماس:36530241    داخلی:151

معاون گروه مهندسی برق الکترونیک

نام ونام خانوادگی: امیرمنصور نبوی نژاد

 مرتبه علمی: مربی

Email:  a.nabavinejad@sepahan.ac.ir

 شماره تماس:36530241    داخلی :125     

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:     برق الکترونیک

کارشناسی ارشد:      برق الکترونیک

سوابق پژوهشی:

ارائه مقاله

 • Jafari, E. Nasr-Esfahani, N. Karimi, SMR. Soroushmehr and S. Samavi, “Extraction of

skin lesions from non-dermoscopic images for surgical excision of melanoma”,International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 1-10, 2017

 • Karimi, S. Samavi, S.Shirani and E. Nasr-Esfahani, “Real-time Lossless Compression of Microarray Images by Separate Compaction of Foreground and Background “,Journal of Computer Standards Interfaces 39,34-43, 2015
 • Banaei, S. Samavi and E. Nasr-Esfahani, “Lossless Microarray Image Compression Based on Foreground Separation", Iranian Journal of Elect. & Electronic Engineering (IJEEE), 2007.
 • Nasr-Esfahani, S. Samavi, N. Karimi, S. Soroushmehr, K. Ward, M. Jafari, B.Felfeliyan, K. Najarian, “Vessel Extraction in X-Ray Angiograms Using Deep Learning”, Conference: 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, USA, 2016
 • Nasr-Esfahani, S. Samavi, N. Karimi, S. Soroushmehr, M. Jafari, K. Ward, K. Najarian “Melanoma Detection by Analysis of Clinical Images Using Convolutional Neural Network”, 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, USA, 2016
 • Shafieyan, N. Karimi, E.Nasr-Esfahani and S. Samavi, “Image Seam Carving Based on Content Importance and Depth Maps”, The 22rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014 ), Tehran, Iran, 2014
 • Nasr-Esfahani, S. Samavi, N. Karimi and S. Shirani, “Near Lossless Image Compression by Local Packing of Histogram”, The 33rd International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP2008), USA.
 • Nasr-Esfahani, S. Samavi, S.Shirani and N.Karimi, “Near-Lossless Image Compression Based on Maximization of Run Length Sequences “,IEEE International Conference on Image Processing,ICIP2007, USA.
 • Banaei, S. Samavi and E. Nasr-Esfahani, “Lossless Microarray Image Compression based on Foreground Extraction “,Proceedings of the “IEEE CCECE, , Canada, May 2006.
 • Neekabadi, N. Karimi, E. Nasr-Esfahani, A. Razavi and S. Samavi, “Lossless Compression of Mammographic Images by Chronological Sifting of Prediction Errors”IEEE, Pacific Rim Conference on Communications, Computer and Signal
 • Neekabadi, N. Karimi, E. Nasr-Esfahani, A. Razavi and S. Samavi, “Lossless Compression of Mammographic Images through Consecutive Segregation”, 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2007), Tehran, Iran, 2007.
 • Samavi, A. Neekabadi, E. Nasr-Esfahani, R. Amir-Fatahi and A. Razavi, “Lossless Compression of ECG Signals by Two dimensional Prediction”, 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2007 ), Tehran, Iran, 2007.

سوابق اجرایی:

 • مدیرت گروه برق الکترونیک از سال 91 تا کنون

 سوابق تحصیلی:

 کارشناسی:      مهندسی برق- قدرت

 کارشناسی ارشد:   مهندسی برق- مخابرات

  سوابق پژوهشی:

ارائه مقاله

 

 • Nabavinejad and P. Hajebi, “Evaluation of OFDM Systems on the Shallow Water Acoustic Channel,” proceeding of 5th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2013), May 2013. (IEEE Index)
 • Nabavinejad and S. Shahabi Ghahfarokhi, “Evaluation of cellular networks in Underwater acoustic communication” in 14th IEEE International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), Feb. 2012, pp. 487-491 ,Outstanding Paper Award.
 • Yazdanpanahi, A. Nabavinejad and F. Karimi, “Performance evaluation of routing protocols in MANET networks”, First national conference on electrical and computer, Shahrekord University, Shahrekord, Iran, September 2010.
 • A. Nabavinejad and S. Shahabi Ghahfarokhi “Improving Coverage and Capacity in Underwater Acoustic Cellular Networks” ICACT Transactions on Advanced Communication Technology (TACT), vol. 1, no. 3, pp. 99-106, Nov. 2012. (Published by Global IT Research Institute of South Korea)
 • A. Nabavinejad, P. Hajebi,“Evaluation of OFDM Systems for Underwater Acoustic Channel” proceeding of 9th Conference of Electrical Engineering, University of Tehran, September 2006, Outstanding Paper Award.
 • A. Nabavinejad, P. Hajebi, “A novel and reliable method for underwater acoustic communication systems in shallow water” proceeding of 10th Conference of Electrical Engineering, Isfahan University of Technology, September 2007.
 • A. Nabavinejad, ” Workshop on Underwater Acoustic communication” proceeding of 10th Conference of Electrical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, September 2007.

ترجمه کتاب:

  آنتن های هوشمند برای مخابرات بیسیم با  نرم افزار MATLAB  (در دست ویرایش نهایی)

سوابق اجرایی:

 • معاون گروه برق الکترونیک از سال 92 تاکنون
 • مدبر کمیته نشریه همایش مهندسی برق و مهندسی پزشکی سال 95

 

 • Editor of ICACT Transactions on Advanced Communications Technology Journal (TACT), (Online ISSN: 2288-0003).
 • Reviewer of Majlesi Journal of Electrical Engineering (MJEE)
 • Reviewer of European Signal Processing Conference (EUSIPCO2013).
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (16th ISCEE), Islamic Azad University of Kazeron Branch, Iran, 2013.
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (15th ISCEE), Kashan University, Kashan, 2012.
 • Reviewer of Iranian national Congress on Electrical, Computer and Information Technology, Khayyam University, Mashhad, Iran, 2012.
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (14th ISCEE), Kermanshah University of Technology, Kermanshah, 2011.
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (13th ISCEE), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2010.
 • Chairman of the 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering, Islamic Azad University of Tabriz Branch, Tabriz, Iran, 2009.
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (12th ISCEE), Islamic Azad University of Tabriz Branch, Tabriz, Iran, 2009.
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (10th ISCEE), Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2008.
 • Reviewer of Iranian Student Conference on Electrical Engineering (9th ISCEE),Tehran University of Technology, Tehran, Iran, 2007.
چارت دروس گروه مهندسی برق الکترونیک
چارت دروس گروه مهندسی برق الکترونیک