اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مرحله تکمیل ظرفیت به اطلاع می رساند زمان ثبت نام فقط روز شنبه 96/8/13 و یکشنبه 96/8/14 می باشد...
ارسال شده در تاریخ: چهارشنبه 10 آبان 1396
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قبول شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد : -دریافت فرم های ثبت نام و تکمیل کامل و دقیق آنها با خط خوانا. -اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه یک سری کپی کامل. -شش قطعه عکس 4*3 . -اصل ریزنمرات و گواهی دوره کارشناسی وکاردانی به همراه یک سری کپی. -روشن نمودن وضعیت نظام وظیفه (جهت آقایان) .

تبلیغات