اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
امتحان ميانترم درس هوش مصنوعي استاد روايي هر دو گروه چهارشنبه و پنج شنبه، چهارشنبه ٩٦/٨/١٧ ساعت ٨.٣٠ در كلاس ٣٠٢ برگزار خواهد شد
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 16 آبان 1396
امتحان ميانترم درس هوش مصنوعي استاد روايي هر دو گروه چهارشنبه و پنج شنبه، چهارشنبه ٩٦/٨/١٧ ساعت ٨.٣٠ در كلاس ٣٠٢ برگزار خواهد شد

تبلیغات