اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویان گرامی: مهلت پیش انتخاب واحد نیمسال دوم 97- 96 تا ساعت 24 روز جمعه 96/9/10 تمدید گردید.
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 9 آذر 1396

تبلیغات