اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال اول 97- 96
ارسال شده در تاریخ: شنبه 2 دی 1396

تبلیغات