اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویانی که با استاد ده شیخی درس آزماشین2 داشته اند و امتحان نداده اند
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 19 دی 1396
قابل توجه دانشجویانی که با استاد ده شیخی درس آزماشین2 داشته اند و امتحان نداده اند: امتحان مجدد روز چهارشنبه 96/10/20 ساعت 11 برگزار خواهد شد.

تبلیغات