اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمان تحویل پروژه با استاد ابونصر
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 7 شهریور 1396
دانشجویانی که در تابستان 96 با استاد ابونصر پروژه اخذ نموده اند زمان تحویل آن روز یکشنبه 96/6/12 ساعت 10:30 می باشد.

تبلیغات