اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه کارآموزی : دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی اخذ نموده اند حداکثر تا پایان مهرماه فرصت دارند نسبت به تعیین محل کارآموزی و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. دفتر کارآموزی و ارتباط با صنعت
ارسال شده در تاریخ: دوشنبه 16 مهر 1397