اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
نفرات برتر مقطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال دوم 97- 96
ارسال شده در تاریخ: دوشنبه 16 مهر 1397