اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه انتخاب واحذ دانشجویان در ) نیمسال دوم 98 - 97 )
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 4 دی 1397
اطلاعیه انتخاب واحذ دانشجویان در ) نیمسال دوم 98 - 97 )