اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 3 اردیبهشت 1398