اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویان متقاضی حذف ترم (نیمسال دوم 98-97)
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 9 خرداد 1398
دانشجویانی که درخواست حذف ترم جاری را دارند فقط تا روز دوشنبه 98/3/13 فرصت دارند به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حذف ترم امکان پذیر نمی باشد.