اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال اول 99- 98
ارسال شده در تاریخ: شنبه 15 تیر 1398
قابل توجه دانشجویان گرامی : تاریخ پیش انتخاب واحد نیمسال اول 99- 98 از ساعت 8 صبح روز شنبه 98/4/15 الی ساعت 24 روز دوشنبه 98/4/17 می باشد. به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان ملزم به پیش انتخاب واحد می باشند و درصورت عدم پیش انتخاب واحد مجاز به انتخاب واحد نیمسال اول 99- 98 نمی باشند.