اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تقویم آموزشی نیمسال اول 99- 98
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 13 مرداد 1398