اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویانی که سنوات آنها به اتمام رسیده
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 13 مرداد 1398
سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی مهر 96 و دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 94 و بهمن 93 ، به اتمام رسیده است و بایستی از شورای موارد خاص مجوز ادامه تحصیل گرفته شود. درصورتی که خواهان ادامه تحصیل می باشند بایستی تا روز یکشنبه 98/5/20 به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت منصرف از تحصیل محسوب می گردند.