اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99- 98
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 14 شهریور 1398
دانشجویان گرامی مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99- 98 تا ساعت 24 روز جمعه 98/6/15 تمدید گردید.