اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه کارآموزی
ارسال شده در تاریخ: شنبه 6 مهر 1398
دانشجویانی که در ترم جاری، واحد کارآموزی انتخاب نموده اند، لازمست حداکثر تا 98/7/15 به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه و ضمن تعیین محل کارآموزی، معرفی نامه دریافت نمایند. دفتر ارتباط با صنعت