اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص تکمیل ظرفیت
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 9 آبان 1398