اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال دوم 99- 98
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 30 آبان 1398
کلیه دانشجویان بایستی از روز شنبه 2/9/98 لغایت پنجشنبه 7/9/98 به فایل خود مراجعه و پیش انتخاب واحد نمایند. * بدیهی است دانشجویانی که در مهلت مقرر پیش انتخاب واحد ننمایند سایت آنان بسته شده، مجاز به انتخاب واحد نیمسال دوم 99- 98 نمی ¬باشند و عواقب آن به عهده خود دانشجو می باشد.