اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
دستورالعمل بهداشتی جهت ورود به دانشگاه
ارسال شده در تاریخ: جمعه 16 خرداد 1399
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بنابر دستورالعمل ستاد پیشگیری از کرونا ورود دانشجویان به دانشگاه جهت حضور در کلاسهای رفع اشکال یا امتحانات پایان ترم الزاما با ماسک و دستکش میسر خواهد بود.