اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی اصلاح شده امتحانات پایان ترم دوم 98-99
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 1 تیر 1399
زمانبندی جدید اصلاح شده امتحانات پایان ترم از تاریخ 5 تیرماه به شرح جدول اکسل پیوست می باشد.