اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
دوشنبه 30 فروردین 1400

حلول ماه رمضان مبارک

ماه رمضـــــــان رخصت دَق الباب است بر آستان حضرت دوست برایتان آرزوی اجابت دارم رمزهادر رمضانست خدا مى‏ داند برترین ماه زمانست خدا مى ‏داند موسم بندگى چشم و زبان وگوش است نه همین صوم دهانست خدا مى ‏داند روزه این نیست که یک وعده غذاکم بشود روزه آن ست که ایمان من و تو محکم بشود ماه رمضان ماه طاعات و عبادات است حلول ماه رمضان مبارک