اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 22 خرداد 1400

دهه کرامت مبارک باد

ذیقعده شد و بهار ایران آمد / در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد / در روز یکم کریمه آل رسول (ص) / در یازدهم شاه خراسان آمد... میلاد گلهای حضرت رسول (ص) مبارک باد