اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 6 تیر 1400

«روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر» گرامی باد.

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی موسسۀ آموزش عالی سپاهان «روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر» را گرامی می دارد و همواره آرزومند شادابی و تندرستی شما عزیزان است.