اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 17 تیر 1400

برگزاری دوره های کتابخوانی گروهی در موسسه آموزش عالی سپاهان

مرکز خدمات روان‌شناسی و انجمن روان شناسی موسسه آموزش عالی سپاهان در نظر دارد دوره های کتابخوانی گروهی برگزار کند. پیام خانم دکتر جمشیدیان، مدیر مرکز مشاوره را در این خصوص به اطلاع شما اساتید و دانشجویان گرامی می رسانیم: توسعه و ترویج کتابخوانی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (۱۳۶۰-۱۳۵۰) مورد توجه یونسکو قرار گرفت و اکنون از موضوعات و دغدغه های بزرگ کشور های در حال توسعه است. پژوهش های یونسکو جایگاه مهم کتابخوانی و اهمیت آن را برای توسعه اقتصادی کشورها روشن ساخته است. مطالعۀ کتاب های خوب می تواند زندگی انسان ها را دگرگون کند. مک لوهان می گوید: « کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید. ». برخی از دانشجویان و همکاران پیشنهاد دادند برای این دوره های کتبخوانی جایزه تعیین کنید تا افراد برای مشارکت تشویق شوند، باید بگویم مطالعه کتاب خوب، خودش یک پاداش بزرگ است، کتاب خوب حرف حسابش این است: "ظلم بر خویش کند هر که نخواند ما را" کتاب های تعیین شده در این دوره های کتابخوانی با نظر متخصصان رشته روان‌شناسی انتخاب می‌شوند و برای همه افراد سودمند هستند.تمامی افراد می توانند در این دوره های کتابخوانی شرکت کنند. با ما همراه باشید، ما هم مثل شما مشتاق مطالعه کتاب های خوب هستیم.