اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 17 تیر 1400

اولین دوره کتابخوانی گروهی موسسه آموزش عالی سپاهان

برای اولین دوره کتابخوانی گروهی موسسه آموزش عالی سپاهان، کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ویکتور فرانکل انتخاب شده است. این کتاب درباره چیست؟ برای همه‌ٔ ما لحظاتی در زندگی وجود داشته که احساس کرده‌ایم دیگر قادر به ادامهٔ زندگی نیستیم؛ زمانی که همهٔ آرزو‌ها و خواسته‌هایمان را از دست رفته می‌بینیم و رنجی را متحمل می‌شویم که شاید نقشی در به وجود آمدن آن نداریم. در این لحظات که آن‌ها را به عنوان نقاط تاریک زندگی‌مان به یاد داریم، چه‌چیزی هنوز هم ما را سرپا نگه می‌دارد؟ اصلا چرا هنوز زنده‌ایم؟ دکتر ویکتور فرانکل پدر علم «معنا‌درمانی» ما را بیشتر با فلسفهٔ موجود در این لحظات آشنا می‌کند. ویکتور فرانکل روان‌پزشک، مدتی در اردوگاه‌های کار اجباری اسیر بوده است. او در این کتاب ماجرای این دوره از زندگی‌اش را روایت می‌کند که البته هدفش از این کار تنها بازگو کردن خاطرات و یا توصیف فضای موجود و بیان رنج‌های تحمیلی برای ایشان و هم‌قطار‌هایشان نبوده است، بلکه بیشتر به جهت تحلیل و بررسی موضوعات مربوط به مسائل روحی افرادی است که تجربه حضور در این اردوگاه‌ها را داشته‌اند. همچنین ارائهٔ نتایج این تحلیل‌هاست که موجب دستیابی او به دانش لوگوتراپی یا همان معنادرمانی شده است. دکتر ویکتور فرانکل معتقد است آنچه موجب پریشانی و ناامیدی انسان می‌شود، در واقع نتیجه بی‌ثمری تلاش انسان برای یافتن معنایی برای زندگی و نداشتن احساس مسئولیت نسبت به مسئله‌ای در زندگی است. او در اردوگاه‌های کار اجباری در میان همهٔ رنج‌ها و سختی‌هایی که به همراه دیگران متحمل شده، توانست برای خود معنایی بیابد و این آغازی برای کشف دانش معنادرمانی از سوی او بود؛ در واقع او توانسته بود با وجود همهٔ تحقیرها‌، ارزش‌های انسانی خود را حفظ کند و موجودیت خود را به عنوان یک انسان، با ارزش‌تر از آن بیابد که اجازه دهد به شکلی بیهوده در اردوگاه جان خود را از دست دهد. چرا باید این کتاب را مطالعه کنیم؟ نیچه می‌گوید: «اگر چرایی زندگی خویش را بدانیم، با هر چگونگی‌ای خواهیم ساخت.» اگر به دنبال چرایی زندگی‌تان هستید، دکتر ویکتور فرانکل در این اثر به شما کمک می‌کند تا آن را بیابید. معنادرمانی نه‌فقط برای زندانیان اردوگاه‌های کار اجباری، بلکه برای تمامی انسان‌هایی که در دام روزمرگی و ملال افتاده‌اند و نمی‌دانند برای چه زنده‌اند و برای چه تلاش می‌کنند، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. معنادرمانی در واقع ابزاری است که ذهن و ناخودآگاه انسان را از پریشانی‌ها و ترس‌هایش رها می‌کند. لینک گروه واتس اپ برای مطالعه، بحث و تبادل نظر پیرامون کتاب انسان در جستجوی معنا: https://chat.whatsapp.com/EuLtA9tqH8mJSopuBvug7S