اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 20 تیر 1400

روز جهانی جمعیت گرامی باد

روز جهانی جمعیت رویدادی سالانه است که هر سال در ۱۱ ژوئیه برگزار می‌شود. هدف آن آگاه‌سازی دربارهٔ مسائل و مشکلات جمعیت جهان است. این رویداد در سال ۱۹۸۹ توسط شورای مدیریت برنامه عمران ملل متحد بنیان‌گذاری شد. این روز در ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۷ به مناسبت رسیدن جمعیت جهان به مرز پنج میلیارد نفر نامگذاری شده‌است. روز جهانی جمعیت با هدف افزایش آگاهی مردم دربارهٔ مسائل مختلف جمعیت از جمله اهمیت تنظیم خانواده، برابری جنسیتی، فقر، سلامت مادران و حقوق بشر ایجاد شد.