اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
چهارشنبه 23 تیر 1400

23 ام تیرماه، روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان گرامی باد.

23 تیر مصادف با تصویب برجام، روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان نام گذاری شده است.این روز را گرامی می داریم.